AOW

This information is only available in Dutch.

Public Shared Function aowStartDate

Oorspronkelijk was de AOW startdatum gelijk aan de eerste dag van de maand dat iemand de leeftijd van 65 jaar bereikte. Met ingang van 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW verplaatst naar de 65-jarige verjaardag. Dus iemand die op 15 mei 1947 is geboren, ontving de eerste AOW pas over de periode vanaf 15 mei 2012.

Inmiddels zijn er enkele wetswijzigingen geweest, plus een pensioenakkoord, waardoor de AOW leeftijd verder is opgeschoven. Afhankelijk van de geboortedatum loopt de AOW-ingangsdatum tot en met 2025 op tot aan de 67-jarige leeftijd. Die AOW-leeftijd kan in de toekomst nog verder oplopen, afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting.

In mijn VB.NET add-in voor Excel heb ik een functie voor de AOW ingangsdatum. Hierbij wordt rekening gehouden met een prognose van de stijging van de levensverwachting. Deze software werkt niet alleen in Excel maar ook op een ASP.NET website:

 

Enter your birthdate as dd-mm-yyyy and the site will return your AOW start date

Deze informatie is bijgewerkt tot en met 02-03-2023