Pension

This information is only available in Dutch.

Pensioen in eigen beheer

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) wat het tot en met 30 juni 2017 mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA moest dan tijdens de opbouw van het pensioen, rechtstreeks of middelijk, tenminste 10% van de stemrechtgerechtigde aandelen van de pensioentoezeggende (werkgever) vennootschap hebben. De rechten van de DGA en de plichten van de werkgever werden vastgelegd in een pensioenovereenkomst. Vanaf 1 juli 2017 kan een DGA uitsluitend nog (nieuwe) pensioenrechten opbouwen bij een professionele verzekeraar. Het ligt meer voor de hand dat de DGA gaat banksparen.

Het pensioen van de DGA, dat tot en met 30 juni in eigen beheer is gehouden, kan in beginsel worden uitgevoerd door elke willekeurige vennootschap in de EU, dus ook door de BV van de buurvrouw, of door de GmbH van een vriend in Duitsland. Op basis van overgangsrecht is het mogelijk bestaande pensioenrechten in eigen beheer over te dragen van het ene eigen beheer lichaam naar het andere eigen beheer lichaam. Indien het pensioen is omgezet in een oudedagsverplichting is overdracht van de oudedagsverplichting eveneens mogelijk. Overdracht van pensioen bij een pensioenverzekeraar naar eigen beheer is niet meer mogelijk sinds 1 juli 2017.

Pensioen in eigen beheer is een verplichting op de balans van het eigen beheer lichaam. Op voorschrift van de Wet op de vennootschapsbelasting dienen de pensioenen jaarlijks actuarieel te worden gewaardeerd, en wel op fiscale grondslagen.

De fiscale waardering van het pensioen in eigen beheer is doorgaans (veel) lager dan de 'echte' waarde in het economisch verkeer (WEV) van het pensioen. De WEV komt in beeld bij de beoordeling of er ruimte is voor uitkering van dividend of indien de DGA gaat scheiden. In dat laatste geval vindt veelal afstorting van het pensioen, dat via de Wet VPS toekomt aan de (aanstaande) ex-partner, plaats tegen (een benadering van) de WEV van het pensioen. De ex-partner kan dit pensioen overigens ook onderbrengen bij een eigen (flex) BV. Afstorting naar een verzekeraar is derhalve niet verplicht.

De fiscale waardering van het pensioen kan nagenoeg exact berekend worden omdat de voorschriften vrij duidelijk zijn. De WEV daarentegen biedt nogal wat ruimte voor interpretatie.

Actuariële waardering van pensioen

De jaarlijkse actuariële waardering van het pensioen omvat de volgende werkzaamheden:

  • Vaststellen opbouwde (premievrije) pensioenrechten
  • Indien (voor)indexatie is toegezegd worden de reeds opgebouwde pensioenen aangepast aan inflatie met de afgesproken index, veelal de CBS loonindex of de CBS prijsindex van het afgelopen jaar.
  • Berekenen van de fiscale waarde van het pensioen
  • Berekenen van (een indicatie van) de WEV van het pensioen

Voor de actuariële waardering van pensioen (en lijfrente) is software beschikbaar in de markt. In een streven naar optimale efficiency heb ik zelf actuariële software ontwikkeld in Visual Studio, waardoor ik pensioen- en lijfrente berekeningen kan maken tegen vaste tarieven, die door cliënten als zeer aanvaardbaar wordt ervaren. Deze service is vooral bedoeld voor accountants, belastingadviseurs, (echtscheidings-)advocaten en administratiekantoren. De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar door een mail te zenden naar henri at this domain name (even wat cryptisch geformuleerd om spam door robots te voorkomen).

Deze informatie is bijgewerkt naar de stand van 02-03-2023.